naar verbinding en leven vanuit je hart

Emotioneel lichaamswerk®

Bewegen, ademen, geluid of je stem inzetten. Dit zijn de ingrediënten van emotioneel lichaamswerk. 

Een workshop is erop gericht om meer voeling te krijgen met je eigen lichaam, jezelf beter te leren kennen, jezelf te ontspannen of meer rust in je hoofd te ervaren. Daarbij is er aandacht en ruimte voor voelen, gewaarworden, grenzen, losschudden, trilling of vibratie, het (opnieuw) stromen van je levensenergie, ontmoeting. Telkens staat een andere lichaamsgebied centraal (benen en voeten, bekken, buik, hart, armen en schouders, nek en hoofd). ELW is actiever dan mindfullness en je hoeft niet lenig te zijn.

Het gaat hier niet over het breken van weerstand wel om weer oprecht te gaan voelen wat er in je leeft met ruimte om hier op een veilige manier ruimte aan te geven, in gesprek over te gaan, …

Omgaan met emoties is een belangrijk aspect van emotioneel lichaamswerk. In onderstaand filmpje vertel ik hierover meer.

 

Naargelang het thema of lichaamsgebied leg ik andere accenten in de workshop of reeks zoals gronden en aarden, kracht en sensitiviteit, grenzen stellen, afstand en nabijheid, controle loslaten en vertrouwen, aanraking en contact, …

Meer info vind je ook op www.emotioneellichaamswerk.be, het opleidingsinstituut van het Netwerk Emotioneel Lichaamswerk®. Hier kan je ook een groeijaar volgen. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieper liggende problematiek te helpen verwerken.

Ruimte voor je ademstroom

Ademen is een belangrijk levensfunctie. Een vrije ademstroom is de basis voor een gezonde regulatie van je zenuwstelsel en balans in het zuurstofgehalte van je bloed. In ademsessies in groep ontdek je hoe je op natuurlijke weg, door aandacht te geven aan je ademhaling, je beter in je vel kan gaan voelen. Heel vaak is onze ademhaling beperkt en is de balans tussen in en uitademen, borst of buikademhaling ontregeld. Mogelijk heb je je aandacht te richten op  ontspanning, vertragen van je ademhaling en loslaten. Of mogelijk heb jij net meer behoefte aan opladen en het verhogen van je energiepeil door net meer en dieper te gaan ademen.

Sommige ademtechnieken, zoals verbonden ademen, bieden ook ruimte aan je lichaam voor heling en verwerking van emotionele blokkades. 

Bij veel ervaring en intens verbonden ademen kan je mogelijk ‘dreamtime’ (niet te verwarren met ‘dagdromen’ of ‘andere dromen’ of ‘uit je lichaam treden’, of ‘splitsen’ of ‘verdwijnen’) bereiken, zoals de Aboriginals dit noemden. Dat is komen in de wereld van eenheid, de bron, de intuïtie, wijsheid, en visie. Het is voorbij het denken, de (lijfelijke) ervaring durven ingaan.

In de agenda geef ik aan welke focus is leg in het groepsprogramma.

'Mijn bekken loskloppen deed me zo'n deugd. Ik heb weer iets van plezier ervaren. Er is hoop'. 

                                                      

'Het was zo bevrijdend om eens te mogen roepen'. 

                                                                                                                                      reacties van deelnemers

Dynamisch ontspannen – de ideale workshop op jouw werkvloer

Dynamisch ontspannen is een combinatie van oefeningen die je ook makkelijk thuis kan doen of op het werk samen met collega’s. Het brengt je in beweging, bewuster bij je ademhaling en haalt je uit je hoofd. Je schudt letterlijk de spanning van je af. Deze workshop is ideaal om daarna fit of meer gefocust aan het werk te gaan of om het werk achter je te laten en ontspannen weer naar huis te gaan.

Ideaal voor bedrijven of organisaties in het kader van stress of burnout.  

Op aanvraag. 

'Ik heb ontdekt dat ik me kan ontspannen als er zacht handcontact is'

reactie deelnemer

Heling in intimiteit en seksualiteit

Genieten van intimiteit en seksualiteit is een basisbehoefte. Vaak is dit niet zo vanzelfsprekend. Deze workshops dragen bij tot het mogen ervaren van plezier van je vanzelfsprekende lichaam, het loslaten van taboe of helen van trauma.

In de agenda vind je workshops: heling van aanraking en contact, sound en sexuality en authentiek ont-moeten.  Contactoefeningen wisselen af met oefeningen op jezelf.  Steeds meer mag je thuiskomen in je lichaam, je hart weer openen voor liefdevolle aanwezigheid bij jezelf, bij de ander, begrenzen waar nodig of grenzen accepteren. Je mag daarin onderzoeken, exploreren en gevoel, emotie of gedachten ruimte geven. Er is geen naaktheid in deze workshops en het zijn geen massageworkshop.

In de agenda zie je waar en wanneer deze workshops plaatsvinden.

 

Meditatie

Momenteel geen aanbod

Lezing – de orgastische of energetische mens herboren

Ik vertel je graag over dit pad, zoals ik het heb ervaren, en op welke manier (emotioneel) lichaams- en bewustzijnswerk mij hierin ondersteund of geholpen hebben.

Op aanvraag of zie agenda