Ik ben Ilse Van De Putte, °1970

Mijn transformatiepad begon midden jaren 90 met de ontdekking van karakterstructuren en het werk van Wilhelm Reich, Alexander Lowen en emotioneel lichaamswerk®. 

Dit pad is en was voor mij de weg naar een dieper en voller contact met mensen (in plaats van mij vervreemd te voelen, alsof ik een toeschouwer was van mezelf). Het was ook een weg naar het midden van mijn hart.  Een weg van voorwaardelijk geven en ontvangen naar onvoorwaardelijk geven en ontvangen, een wezenlijke richtingsverandering in energiestroom in deze polen.

Naast ervaringsdeskundigheid, heb ik een master in de menswetenschappen (1988-1994) en ben ik opgeleid trainer emotioneel lichaamswerk® (2006-2010) met een bijscholing in ademwerk (2010-2011). Ik behaalde ook de mastergraad in Reiki (2010). Mijn interesse ging daarna uit naar tantra en heling van intimiteit en seksualiteit. Ik volgde of assisteerde diverse workshops bij Yatri vzw, nu Rising Heart. Mijn passie gaat ook uit naar verbindende communicatie met daarin aandacht voor het gevoelsluik. Ik assisteerde in workshops lichaamsgericht encounterwerk in Centrum voelen (begeleid door Syntia en Inge).

Om mijn achtergrond en kennis te verdiepen, begon ik in 2017 aan de vierjarige opleiding Integratieve Psychotherapie. Na een onderbreking start ik in september 2020 in het 3de jaar.  

In 2010 begon ik mijn eigen praktijk ‘Sentire’, eerst met groepswerk en later ook individuele sessies. Ik laat me nog steeds voeden door bijkomende opleidingen, tantra, meditatie, ademwerk, ontmoeting en muziek. intervisie of supervisie. Zo loopt mijn pad van persoonlijke groei ook steeds verder, een levenslange boeiende tocht. Voor groepswerk ben ik soms te gast in andere groepsruimtes.

Ik ben aangesloten trainer bij het netwerk Emotioneel Lichaamswerk® (NEL vzw), www.emotioneellichaamswerk.be 

‘Er is geen andere weg dan de eigen weg’

(Spinoza)